Spolia invest s. r. o.

Projekce architektury a pozemních staveb

O firmě

Činnost společnosti Spolia invest s. r. o. navazuje na předchozích téměř 30 let projekční práce Ing. arch. Ladislava Koukala, ať už ve státním podniku, tak i následně jako privátního projektanta. Vzhledem k rostoucímu rozsahu práce a měnícím se podmínkám, se rozhodl v roce 2007 změnit formu činnosti na společnost s ručením omezeným a zvýšit počet interních i externích spolupracovníků. Vzhledem k rostoucím požadavkům zákazníků, bylo nutné rozšířit i rozsah zajišťovaných činností.

Spolia invest s. r. o. se zaměřuje programově na účast ve výběrových řízeních v liniových stavbách, jako jsou komunikace, kanalizace, studie řešení obytných komplexů a jiné, které slouží jako podklady pro žádosti o státní dotace. Zvláště v poslední době je důležitou činností zpracování technicko-ekonomických studií zastavěných území, jako podklad pro zajištění investorů, a poradenská činnost při získávání státních dotací. Samozřejmostí je hodnocení ekonomické efektivnosti investice.

Vyčleněná projekční skupina se zabývá i projektováním rodinných domků a bytových domů, pro drobné investory. Jako obslužná činnost funguje designové centrum na zpracování návrhů interiérů a copy centrum jako externí tisková služba ostatním projektantům.

Spolia invest s. r. o. - Projekce architektury a pozemních staveb